Úvod Články Nordic Blading

Co je a není pravda o Nordic Blading

Jízda na kolečkových bruslích podporovaná soupažným odpichem holí není žádný nový objev. Již řadu let, s rozvojem volné techniky v běhu na lyžích, se tato aktivita používá při tréninku lyžařů běžců a pouze komerční snahy firem, vyrábějících hůlky jsou příčinou nového pojmenování již používaných aktivit.

Podobně je tomu i u aktivit typu Nordic Walking, které jsou dlouhá léta známá jako z tzv. imitačních cvičení.

Na internetu je dnes možné najít řadu odkazů, které Vám pomohou zorientovat se v problematice. Chtěli bychom pouze upozornit na některé nepravdy a omyly, které zřejmě vyplývají z nedostatečné praxe autorů. Vyskytují se jak v českých, tak zahraničních odkazech.

Obecně lze říci, že docela kompetentním zdrojem mohou být webové stránky firmy EXEL (http://www.exelpoles.com/ ), která jako první začala s propagací těchto aktivit. Další lze vyhledat pod heslem NORDIC BLADING.

Pohledy trenéra běžeckého lyžování na Nordic Blading

Použití

V našem biatlonovém klubu používáme tzv. Nordic Blading v přípravném období na zimní sezónu především u žákovských kategorií z důvodů větší dostupnosti kolečkových bruslí. Dalším důvodem je i lepší stabilita než na kolečkových lyžích a alespoň omezená možnost brzdění – tedy větší bezpečnost.

Nevýhodou jsou však špatné návyky při odrazu, vyplývající z pevného spojení paty s kolečky a to, že jsou příliš krátké a při jízdě dochází k přetáčení.

Výběr bruslí je velice důležitým činitelem, který ovlivňuje intenzitu podávaného výkonu.

Brusle s rychlými polyuretanovými kolečky jsou sice rychlé, ale pro člověka, jehož cílem je intenzivní zatížení celého těla, nemá použití takových koleček význam, obzvláště ve spojení s hůlkami. Při rychlé jízdě se hůlky už jen lehce dotýkají asfaltu a paže „nemají čas“ vykonávat aktivní odpich.

Chcete-li pomocí Nordic Bladingu dosáhnout zvýšení tělesné kondice, či snížit tělesnou hmotnost, vyberte si k hůlkám brusle s pomalými kolečky (gumové, zpravidla černé).

Setkali jsme se i s tvrzením, že Nordic Blading je vhodný pro seniory (starší lidi). Tento názor pramení zřejmě z aplikace textů k aktivitám Nordig Walking. Vzhledem k značnému nebezpečí pádu na tvrdý povrch bychom byli zde s doporučováním Nordic Blading velice opatrní.

Pokud někdo od jízdy na kolečkových lyžích očekává zlepšení volné techniky běhu na lyžích v zimě, bude zklamán.

Rozhodně však platí obecně uváděné pravidlo, že intenzita a výkon při této aktivitě je oproti běžné jízdě na kolečkových bruslích až o 40 % vyšší, což ale může být kontraindikace vhodnosti pro seniory.

Metodika

Při tréninku běhu na lyžích se snažíme dodržovat pravidlo postupného nácviku pohybů dolní části a horní části těla (tedy rukou) jejich vzájemné koordinace. Doporučení, že hůlky mohou sloužit jako pomůcka při učení jízdě na kolečkových bruslích je nekompetentní a rozhodně může vést k nebezpečným zraněním.

Běžně se k jízdě na kolečkových bruslích s hůlkami přistupuje až po dobrém zvládnutí jízdy samotné, tedy hlavně po zvládnutí jízdy na jedné brusli. I zde, jako v lyžování a bruslení obecně se jedná o dovednosti přenášení váhy a její využívání.

Hůlky mají za úkol umocnit pohyb a rozhodně nejsou pomůckou k udržení stability.

Kromě toho práce hůlek vyžaduje zvýšené nároky na koordinaci, které nelze v počátečních stádiích vytváření dynamického stereotypu (který je základem lokomočních pohybů) očekávat.

Naučte se nejdříve dobře bruslit a pak můžete zkusit pocit z jízdy a skluzu na jedné noze vylepšit použitím hůlek.

Hůlky pro nordic blading

Výběr hůlek a obecně vybavení se vždy má odvíjet od předpokládaného použití. Položte si vždy otázky:

  • Co od toho očekávám?
  • Kde a jak to budu používat?

Závisí především na úrovni sportovního výkonu, který má být podáván a na Vaší peněžence.

Hůlky co do konstrukce, materiálu, poutek a délky se v zásadě neliší od běžných hůlek pro volnou techniku běhu na lyžích. Liší se speciálními hroty. Deklarované ztlumení nárazu a lepší vlastnosti odrazu speciálními tvrzenými hroty s gumovou patkou (speciálně pro NB) je diskutabilní. Při testování těchto hrotů jsme dospěli k závěru, že jsou naopak méně odolné proti vylomení a že proklamovaná funkce není tak výrazná, že by to přispívalo ke komfortu odrazu.

Doporučujeme zvolit běžnou délku běžeckých holí pro volnou techniku a speciální hroty pro jízdu na kolečkových lyžích.

Co se týká používání karbonových, kompozitových nebo kovových hůlek, je rozhodně nesmyslné při určité hmotnosti kolečkových bruslí šetřit gramy na karbonových hůlkách, zvláště, když při každém „brnknutí“ hrozí jejich příčné zlomení.

Je třeba si uvědomit, že se ve většině případů jedná se o tréninkový prostředek nebo prostředek na udržení tělesné kondice, a ten by měl být spolehlivý a cenově dostupný.

Je možné použít i běžné hůlky běžecké, délkově odpovídající volné technice, ale za podmínky výměny normálních hrotů s talířky za speciální hroty pro jízdu na kolečkových lyžích nebo bruslích.

A nakonec

Když už si k bruslím pořídíte nějaké ty hůlky, nezapomeňte si k tomu vzít prstové rukavice (pokud možno neklouzavé). Určitě oceníte, že opakované odpichy se Vám nebudou ještě minimálně týden připomínat bolestivými puchýři na rukou.